پیش بند کوتاهی مو

ابعاد: 150*100 سانتی متر

گرماژ: 30 گرم