رول اپیلاسیون

رول اپیلاسیون

  تهیه شده از پارچه ی استاندارد جهانی برای اپیلاسیون

ابعاد: 100*7 سانتی متر

گرماژ: 90 و 70